โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ติดต่อเรา

          

 

โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 ม.1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360

โทร 075-371025  แฟกซ์ 075-371024

 


โทร 075-371025 / แฟกซ์ 075-371024

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.