โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 27 ธันวาคม 2565
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน ดาวโหลด 28 พฤศจิกายน 2565
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 18 ตุลาคม 2565
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 16 สิงหาคม 2565
#
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานทันตสาธาราณสุข โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ดาวโหลด 20 มิถุนายน 2565

ทั้งหมด 108 จำนวนหน้า : 22 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.