โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ทำเนียบ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขัน

#
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
รายละเอียด
#
นายแพทย์วิทยา ระย้า
#
นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ
#
นายแพทย์วินัย ตันติธนพร
#
แพทย์หญิงอรวรรณ เพชรน้อย
#
นายแพทย์ยุทธนา สุทธิธนากร
#
นายแพทย์วินัย ตันติธนพร
#
นายแพทย์วริษ คุปต์กาญจนากุล
#
นายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี
#
แพทย์หญิงปิยเนตร ธรรมมารักษ์
#
นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

ทั้งหมด 16 จำนวนหน้า : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.