โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ทำเนียบ / คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

#
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
รายละเอียด
#
นายวิทยา ระย้า
#
น.ส.สมสวย กาญจนสุวรรณ
#
นายเศรษฐภักค์ พวงศรีพงศ์
#
น.ส.ชญานี แซ่ลิ้ม
#
นายยศพล สงพุ่ม
#
นางสุขสันต์ เจริญพงศ์
#
นายวีระชัย ประภาส
#
นางปิยรัตน์ รัตนพันธุ์

ทั้งหมด 8 จำนวนหน้า : 1 หน้า : 1

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.